هی فلانی!

هی فلانی زندگی شاید همین باشد..

یک فریب ساده وکوچک..

نه بی شک

زندگی باید همین باشد 

م ـ اخوان ثالث    

/ 3 نظر / 22 بازدید
نیما

کاملا موافق هستم. زندگی جز این نیست.

ثابتی

سلام. مثل نسیم کوتاه و ماندگار در ذهن. حدس زدم ادامه ی آدرس تو چی باشد. مثل واقعیت ، دنیای خیال تو هم خبر از خوش سلیقگی صاحب اش می دهد. دیگر همیشه می خوانم ات. آرزوی بهترین ها برای تو.

مهدی زمانی

یادت رفت بگی : یک فریب ساده و کوچک. آن هم از دست عزیزی که دنیا را جز با او و جز برای او نمی خواهی. این هست که خیلی آدم رو آزار میده.