دعا

 برای آسمان وابرهای پرزغم دیشب دعا کردم 

 

برای سنگ ها وصخره های سرد هم دیشب دعا کردم 

 

برای ساغرخالی وضرب سازبی قانون دعا کردم

 

برای رفته هاومانده هایم من دعا کردم 

 

برای مادرم دستهای سرد روزرفتن هم دعا کردم 

 

برای اشکهایت غربتت هردم دعا کردم 

 

برای آن همه روزای سختت هم دعا کردم 

 

برای قلب درد آلود بابا خندهء تلخش دعا کردم 

 

برای خواهرم آن لحظهء سرد به جا ماندن دعا کردم 

 

برای هانی آن ویرانی خاموش برجا مانده هم دیشب دعا کردم 

 

برای سرگذشتم روزهای رفتهء نحسم دعا کردم   

 

برای سوختن ها ساختن های دلم هم من دعا کردم 

 

برای خاطرات تلخ ودست دشمن خوبم دعا کردم

 

برای دوستان ناب و پاکم هم دعا کردم 

 

برای تو برای تو  برای تو  دعا کردم 

 

برای او که پرسه می زند در خود دعا کردم 

 

برای آن سکوت مبهم وخاموش یارم هم دعا کردم    

 

نمی دانم چرا این گونه ویران می شوم گاهی

 

بگو با من

 

برای من کسی دیشب دعا می کرد؟

 

/ 17 نظر / 26 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نیما

شعر پر احساسی بود و نشان از روح لطیف شما دارد. می خواستم اگر اجازه بدبد ازش استفاده کنم (البته با ذکر ماخذ). راستی منظور از "هانی آن ویرانی خاموش بر جا مانده" چی هست؟ یکی از اطرافیانتون هست و یا یک فرد معروف که من نمیشناسم؟

مهدی زمانی

مطمئن باشیدنتیجه هر دعای خیر و کمک به هر کسی را شما هم روزی در زندگی خود خواهید دید.

چه حوصله ای داری که این همه دعا می کنی!!!!

سارا

فوق العاده است ماه من

منصور

برای من هم دعا کنید. مطمئنم با این روح لطیف دعای شما حتما بر آورده می شود.

فوق البعاده بود. من این شعر را چند بار خواندم و لذت بردم. آیا کتابی دارید شما؟

فوق البعاده بود. من این شعر را چند بار خواندم و لذت بردم. آیا کتابی دارید شما؟

فوق البعاده بود. من این شعر را چند بار خواندم و لذت بردم. آیا کتابی دارید شما؟

بی تو

شعر پر احساسی بود و متناسب با حال من می خواستم اگر اجازه بدبد ازش استفاده کنم (البته با ذکر ماخذ).