onCopy=”return false” onPaste=”return false”


راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟

شاید باران ببارد واحساس مان برهنه شود!

کنارم بمان

شاید باران ببارد واحساس مان برهنه شود، نم بگیریم

بکوبد بر شیشهء ذهنمان وما یاد بیاوریم روزهایی که خدا دوستمان داشت

بمان ،شاید باران ببارد گونه های اشک خورده ات را غسل دهد

تو روح بگیری

من از توجان ،باهم می رویم

اما

شاید نبارد!

شاید نبارد و ما بمانیم همان گونه که ماندیم خشکیده در کنار هم

و ترک خوردیم از تلنگرهایمان 

که اشاره برای شکستنمان زیاد بود

شاید نبارد و تو شعر نگویی که شعر هم نمی آید

دلت سنگین تر شود

دلم بگیرد

و دیگر هیچ گاه نمانی!

برو

من می مانم مثل همیشه ماندن ها

باران که بیاید برایت می آورم

بارانُ اشک باهم تا انتظار نیامدنش برای من باشد

و احساس تازه شدنش برای تو

 

هیس س س

انگار باران می بارد!!

 

   + نسیم صالحی ; ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()
----------------------------------------------------