onCopy=”return false” onPaste=”return false”


راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟

هنوزم پشت در با آسمان بدرود می گویم

 

 

تلنگر می زنم بر آسمانِ غم گرفته

شاید این یک لحظه آرامش دهد بر من

ببارد، سختُ سنگین

یاد می آرم من این تاریکی شب را

که من بودم فقط با آسمان تنها

می بارید، می بارید

باز اما مرا آتش به جان می دید.

 

سخت دلگیرم من از این چهره های خوب

به ظاهر دوست

با این بوسه های پشت هم

باید کنم باور

که دشمن می کشد دست نوازش بر سرم

انگار باور دارد این رفتن تمامش کرد

روزهای مردنم را

خاطرات خون به جوش آوردنم را

کاش این لحظه ببارد آسمان

بازاین منم

آتش گرفته، شعله ور، پردود

خدایا خسته ام اینجا

میان این همه نیرنگها

پشت سرم گفتن، شنفتن ها

ولی در ظاهرم اینگونه مردنها!!!!!!

من اینجا یاد می آرم همان هستم

همان خسته ،همان بی جان

همان انسان شادی که براتان خنده هایش سخت سنگین بود

دگر حالا نمی خندد

 شما یکریز می خندید، می گویید، بساط خوب بودن را فراهم می کنید

اما نمی دانید 

من هرگز دگر خوبی نمی یابم

ازاینجا می روم ،روزی دگر می آیم

اما پشت در با آسمان بدرود می گویم

واین تکرار پایانی نمی یابد

 

 

   + نسیم صالحی ; ٧:۳۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()

ترحم

 

چه حسی دامن افشانده برایم زیر این آرامش مرموز!

گاه تاریکی‌ نمایان می‌‌شود ،گاهی‌ هراسِ مرگ

این تنِ تب کرده ام هذیانِ بد پیمانیِ ایام را مادام هجی می‌کند

جان می‌‌کند، می‌‌میردُ آرام دردی را به دردانم می‌‌افزاید

و از پس ماندهٔ حسُ گمانِ بد مرا لبریز می‌‌سازد.

 

به اندامم که آرامُ وزین با زندگی‌ بدرود می گویند

نهیبی می زند

آرامشم را می‌‌رباید.

 

فکر‌های پوچ من ناگه برایم چهره می‌‌سازند از مردن

نه، من مرگ خودم را دوست می‌‌دارم ولی‌ مرگ عزیزان.........

هرچه می‌‌کوشم پناهی نیست تا از این همه تصویرهای زشت جان یابم

کجا راه فراری هست؟

تصورهای مرگ، این دشمنان هر شب و روزم

برایم دام گستردند

اگر دنیا رهایم سازدُ دست از سرم بر دارد

اما

 وقت خوابم یا که تنهایی‌

من از افکار خود آزار می‌‌بینم

خدایا

دوست دارم مرگ را قبل از همه مرگ عزیزانم

توانِ درکِ صبر این یکی‌ هرگز نمی‌‌دانم

ترحم کن به من بالُ پرم بگشا

 

 

   + نسیم صالحی ; ۳:٢٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()
----------------------------------------------------